O equipo

Con case 30 anos de vida, a Asociación Cultural Val de Láncara estivo xestionada por diversas xeracións de veciños do pobo. Dende o ano 2020, a xuventude de Láncara pasou a coller as rendas da Asociación.

De xeración en xeración

Somos un grupo de amigos que foi crecendo á par que o fixo a Asociación. Todos os actuais integrantes temos vínculación familiar ou afectiva coa anterior directiva.